Okanagan Koi & Water Gardens

250-765-Koi1 (5641)
877-KOI-TO-GO

Koi Search

2 results found
Page: 1

Shiro Utsuri
Shiro Utsuri
BreederOmosako
Size Inches18.5
Size CM47
SexMale
PriceC$ 1,800.00
ID200161
Compare This Koi:
Shiro Utsuri
Shiro Utsuri
BreederOmosako
Size Inches18.1
Size CM46
SexMale
PriceC$ 1,800.00
ID200160
Compare This Koi:
Page: 1