Okanagan Koi & Water Gardens

250-765-Koi1 (5641)
877-KOI-TO-GO

Koi Search

33 results found
Page: 1 2 3 4 5

Doitsu Showa
Doitsu Showa
BreederKoshiji
Size Inches16.9
Size CM43
SexFemale
PriceC$ 1,800.00
ID200181
Compare This Koi:
Doitsu Tancho Showa
Doitsu Tancho Showa
BreederHiroi
Size Inches19.7
Size CM50
SexMale
PriceC$ 2,700.00
ID200180
Compare This Koi:
Gin Rin Kohaku
Gin Rin Kohaku
BreederHiroi
Size Inches18.1
Size CM46
SexMale
PriceC$ 1,800.00
ID200179
Compare This Koi:
Showa
Showa
BreederDainichi
Size Inches20.1
Size CM51
SexMale
PriceC$ 2,200.00
ID200178
Compare This Koi:
Gin Rin Ochiba
Gin Rin Ochiba
BreederOtsuka
Size Inches12.6
Size CM32
SexFemale
PriceC$ 1,400.00
ID200177
Compare This Koi:
Gin Rin Ochiba
Gin Rin Ochiba
BreederOtsuka
Size Inches12
Size CM30.5
SexMale
PriceC$ 1,400.00
ID200176
Compare This Koi:
Page: 1 2 3 4 5