Okanagan Koi & Water Gardens

250-765-Koi1 (5641)
877-KOI-TO-GO

Copper Test Kit 25

Copper Test Kit 25

  • Measures residual copper
  • 25 tests per kit
 96020 
Copper Test Kit 25 tests
C$ 21.99